EAS nalepnice

Širok spektar oblika i dizajna RF papirno tankih etiketa i nalepnica namenjenih različitim vrstama proizvoda kao što su hrana, odeća, obuća, lekovi, kozmetika, tehnička roba, sportska oprema, alat. Takođe, nudimo i mogućnost štampanja, automatske i ručne aplikacije.

EP PROVIDNE NALEPNICE

 MICRO EP PST  
 • Providne nalepnice sa vidljivom zaštitom
 • Najmanja EAS nalepnica, odgovara artiklima koje je teško zaštititi
 • Mogućnost štampanja na nalepnici
 • Odlične performanse
 2933 EP OKRUGLA TAMPER NALEPNICA  
 • Providne nalepnice sa vidljivom zaštitom
 • Mogućnost štampanja na nalepnici
 • Ne narušava izgled deklaracije
 • Odlične performanse
 3210 EP NALEPNICA ZA KOZMETIČKE PROIZVODE  
 • Providne nalepnice sa vidljivom zaštitom
 • Dizajnirana za kozmetičke proizvode u tankim pakovanjima
 • Omogućava skeniranje barkoda
 • Odlične performanse
STANDARDNE NALEPNICE

 710 EP  
 • Standardna bela nalepnica
 • Malih je dimenzija a visokih performansi
 • Mogućnost korišćenja u radnji ili prilikom source tagginga
n12
 410 EP 
 • Standardna bela nalepnica
 • Optimizovana je za šire prolaze
 • Odlična detekcija i deaktivacija
 • Dizajnirana je za brzu upotrebu prilikom source tagginga
n13
 2815 EP  
 • Standardna bela nalepnica
 • Malih je dimenzija a visokih performansi
 • Dizajnirana je za brzu i laku upotrebu
 2410 EP 
 • Standardna bela nalepnica
 • Malih je dimenzija i namenjena proizvodima koje je teško zaštititi
 • Viskoih je performansi

EKONOMIČNE NALEPNICE

NN1
 3110 EP 
 • Standardna bela nalepnica
 • Malih je dimenzija i namenjena proizvodima koje je teško zaštititi
 • Mogućnost samouništenja prilikom pranja
NN2
 3515 ( 30 x 40 mm ) 
 • Niska cena
 • Ručna aplikacija
 • Standardne performanse i zaštita

SPECIJALIZOVANE NALEPNICE

NN3
 410 PSG ( 40 x 40 mm ) 
 • Optimizovana za šire prolaze
 • Poboljšana detekcija i deaktivacija
 • Dizajnirana je za brzu i laku upotrebu prilikom source tagginga
NN4
 2815 EP NALEPNICA ZA CIPELE 
 • Malih je dimenzija a odličnih performansi
 • Dizajnirana je za brzo i lako obeležavanje ispod đona cipele
 • Povećana otpornost na toplotu i tolerancija prilikom kretanja
NN5
 1915 FARMACEUTSKA NALEPNICA 
 • Specijalno dizajnirana za farmaceutske proizvode
 • Jedina EAS nalepnica na svetu koja može da štiti artikle u metalnim pakovanjima
 • Dizajnirana je za brzu i laku upotrebu prilikom source tagginga
NN6
 2010 EP NALEPNICA ZA PREHRAMBENE PROIZVODE 
 • Specijalno dizajnirana za meso, živinu i ribu
 • Poseduje sertifikat za bezbedno korišćenje u mikrotalasnim pećnicama
 • Mogućnost korišćenja u radnji ili prilikom source tagging-a