Brojači posetilaca

r6 r7 r r
 BROJAČ POSETILACA 
Brojač posetilaca omogućava Vam da maksimizirate sve prodajne potencijale i na taj način stanete ispred svoje konkurencije. Protok podataka u koji Vam uvid omogućava brojač posetilaca predstavlja značajno merilo uspešnosti poslovanja Vašeg maloprodajnog objekta. Checkpoint-ov brojač posetilaca baziran je na softverskom rešenju koje Vam omogućava direktan pristup i uvid u povraćaj investicija i na osnovu kog možete da planirate broj zaposlenih, radno vreme, rasprodaje i još mnogo toga, prema željama Vaših kupaca.
PRESTANITE DA POGAĐATE, POČNITE DA BROJITE!!!
  • Saznajte koliko se posetilaca u Vašem maloprodajnom objektu odlučilo na kupovinu
  • Integišite naš bojač posetilaca sa postojećom IT infrastrukturom u Vašem         maloprodajnom objektu
  • Softver brojača posetilaca će Vam omogućiti da interno upravljate podacima
  • Analizirajte podatke o posetiocima na Vašem računaru u maloprodajnom objektu
  • Pratite tendencije ponašanja Vaših posetilaca
  • Iskoristite dobijene podatke za povećanje efikasnosti poslovanja Vašeg maloprodajnog         objekta
  • Planirajte radno vreme i broj zaposlenih na osnovu dobijenih podataka
  • Procenite uspešnost preduzetih markentiških aktivnosti
Dostupne su dve varijante brojača posetilaca – sa infra crvenim senzorima i sa termalnim kamerama. Checkpoint-ov brojač posetilaca se može integrisati u EAS antene ili postaviti samostalno.